Corona salgını nedeniyle dünya genelinde alınan uçuş kısıtlamaları sonucu Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumuna İngiltere tarafından yeterince katılım olamayacağı anlaşılmış olup, bu aşamada etkinlik ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihi belirlenince ilan edilecektir.
12-13 MART 2020 – İSTANBUL / TURKEY
CVK PARK BOSPHORUS​
Gün
Saat
Dakika
Saniye

NEDEN UK?

• İngiltere’nin sağlık harcamaları Türkiye’ye göre çok fazla

0 $
UK Kişi Başına Düşen Sağlık Harcamaları (USD)
0 $
UK Hükümet Kişi Başına Düşen
Sağlık Harcamaları
(USD) (TR – 355,2 USD)
0 $
UK Özel Sektör Kişi Başına Düşen
Sağlık Harcamaları
(USD) (TR – 217 USD)

• Brexit

Brexit Sonrası UK artık AB düzenlemelerine dahil değildir ve bu durum farklı ekonomik bölgelerle ticari işbirlikleri geliştirebilmelerine imkan vermektedir.

• Ticaret Önceliği

İngiltere, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Sağlık Turizminde Öncelikli Ülkeler listesi içerisinde olup, teşviklerde +10 Baz puan fazla destek sağlanmaktadır.

• İngiltere, Türkiye'nin İhracatında İkinci Sırada…

Türk ihracat ana planında 17 hedef ülke arasında yer alan İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye-İngiltere ticaret hacmi 2018 yılı itibarıyla 18,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 11,2 milyar doları ihracat, 7,4 milyar doları ithalat olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunan İngiltere’ye geçen yıl yapılan ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 15,7, ülkeden ithalatta ise yüzde 13,7 artış kaydedildi.

• Türkiye'de 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirket faaliyet gösteriyor…

12-13 MART 2020, İSTANBUL
CVK PARK BOSPHORUS

Birleşik Krallık-Türkiye Sağlık İş Forumu Katılımcı Profili

Hükümet Yetkilileri

Sigorta Şirketleri

Sağlık Turizmi Acenteleri

STK Temsilcileri

Sigorta Hastaneleri

Hastaneler


Destekleyenler

Sponsorlar

sponsorlar-01
Destek sponsoru
sponsorlar-11
Kalem Sponsoru
sponsorlar-02
Katılımcı
sponsorlar-03
Katılımcı
sponsorlar-04
Katılımcı
sponsorlar-05
Katılımcı
sponsorlar-06
Katılımcı
sponsorlar-07
Katılımcı
sponsorlar-08
Katılımcı
sponsorlar-09
Katılımcı
sponsorlar-10
Katılımcı
sponsorlar-11
Katılımcı
sponsorlar-12
Katılımcı
sponsorlar-13
Katılımcı

Medya Partnerleri